Product Code 500g 1kg
Broadbeans / Kacang Parang Kulit K001 RM 8.50 RM 14.00
Coated Greenpeas / Kacang Hijau Bersalut K002 RM 10.00 RM 18.00
Curry nuts / Kacang Tanah Kari K003 RM 9.50 RM 16.00
Fried Dhall / Paruppu Biasa K004 RM 8.00 RM 13.00
Spicy Dhall / Paruppu Pedas K016 RM 8.50 RM 14.00
Greenpeas / Kacang Hijau K005 RM 8.50 RM 14.00
Jumbo Peanut / Kacang Shandong K006 RM 12.00 RM 21.00
Milk Nut / Kacang Botak K007 RM 10.00 RM 18.00
Mozambique Gram / Kadalai K008 RM 10.00 RM 18.00
Mix Nut / Kacang Campuran K009 RM 10.00 RM 20.00
Peanuts / Kacang Tanah K010 RM 8.50 RM 14.00
Roasted Chana / Kacang Roasted K011 RM 10.00 RM 18.00
Sesame curry Peanut / Kacang Soya Kari K012 RM 9.50 RM 16.00
Skinless Broadbean / Kacang Parang Isi K013 RM 9.00 RM 15.00
Spicy Broadbean / Kacang Parang Kari K014 RM 9.50 RM 16.00
Chick Peas / Kacang Putih K015 RM 10.00 RM 18.00
All Mixture / Muruku Campuran M001 RM 9.00 RM 16.00
Big Mixture / Big Mix M002 RM 6.00 RM 11.00
Bombay Mixture / Bombay Mixture M003 RM 11.00 RM 20.00
Chili Mixture / Mixture Cili M004 RM 10.00 RM 16.00
Curry Muruku / Kari Muruku M006 RM 7.00 RM 13.00
Fine Sivel / Fine Sivel M007 RM 7.00 RM 13.00
Kalistar / Kalistar M008 RM 7.00 RM 13.00
Spicy Boonthi / Boonthi Pedas M009 RM 7.00 RM 13.00
Mixture / Mixture M010 RM 6.00 RM 11.00
Omom / Omom M011 RM 6.00 RM 11.00
Pakoda / Pakoda M012 RM 6.00 RM 11.00
Spicy Sivel / Sivel Pedas M013 RM 7.00 RM 13.00
Royal Mixture / Royal Mixture M014 RM 10.00 RM 20.00
Sivel / Sivel M015 RM 6.00 RM 11.00
Special Mixture / Mixture Istimewa M016 RM 7.50 RM 14.00
Star Muruku / Star Muruku M017 RM 6.00 RM 11.00
Dhall Crackers / Keropok Dhall C001 RM 10.00 RM 20.00
Wheel Snack / Keropok Roda C002 RM 10.00 RM 20.00
Tapioca Chips / Ubi C003 RM 7.00 RM 13.00
Tapioca Sambal / Ubi Sambal C004 RM 11.00 RM 19.00
Tapioca Stick / Ubi Jejari C005 RM 9.00 RM 15.00
Spicy Tapioca Stick / Ubi Jejari Pedas C006 RM 9.50 RM 17.00